Kieto kuro katilą "Econoterm"sudaro suvirinta metalo konstrukcija, susidedanti iš pakuros, aplink kurią tarp vidinės ir išorinės sienelių esančiame tarpe yra šildomas katilo vanduo. Katilas turi trejas dureles. Viršutinės pakuros durelės, skirtos pilnai katilo įkrovai, leidžia maksimaliai išnaudoti katilo pakuros tūrį, tuo užtikrinant ilgiausią katilo veikimo laiką. Apatinės pakuros durelės suteikia galimybę katilo pakurą užpildyti nepilnai ir tuo pačiu apriboti katilo veikimo laiką.Tai aktualu ankstyvą rudenį arba vėlų pavasarį, kai vartotojui norisi pašildyti ar pradžiovinti namus, tačiau visą pakurą krauti ir kūrenti neapsimoka.

Trečios durelės yra skirtos pelenų dėžei išimti. Tarp dalinės įkrovos durelių ir peleninės yra grotelės, skiriančios pakurą nuo peleninės su tarpais orui praeiti. Nugarinėje katilo pusėje virš pakuros yra įvirintas dūmtakis dūmams iš pakuros šalinti. Į katilą įvirinti grįžtamo ir paduodamo vandens atvamzdžiai. Ant paduodamo vandens iš katilo vamzdžio sumontuotas oro traukos reguliatorius, pratekančio pro katilą vandens srauto  kiekio reguliatorius, termometras ir 1,5 bar viršslėgio vožtuvas. Virš katilo sumontuota apatinio oro padavimo kolektoriaus dėžutė su ventiliatoriumi, oro padavimo sklendė. Ventiliatorius įjungiamas termorele ir oro padavimo kanalu tiekia orą degimui į katilo apačią pro peleninę. Apatinis oro padavimas naudojamas tik akmens anglies ir durpių briketų kūrenimui.  Iš išorės katilas apvilktas  skarda, po kuria yra šilumos izoliacija energijos nuostoliams į aplinką sumažinti. 

Maksimaliai tikslaus katilo darbo reguliavimas

Norint kuo efektyviau išnaudoti kieto kuro katilo "Econoterm" galimybes – taupant kurą pasiekti ilgiausią degimo laiką – būtina tiksliai sureguliuoti pratekančio pro katilą vandens srauto kiekį. Reguliuoti jį reikia naujo kūrimo metu, kai šildymo sistema atvėsusi. Pakraunamas kuras į pakurą. Srauto reguliatorius pilnai užsuktas laikrodžio rodyklių kryptimi. Termorelė neliečiama ir lieka sureguliuota, kaip ir kitais kūrimo kartais. Uždegama ugnis ir, kai termometras rodo apie 70 laipsnių, laikant vieną ranką ant paduodamo vandens vamzdžio kita lėtai prieš laikrodžio rodyklės kryptį sukamas srauto reguliatoriaus ratukas. Kai pajuntama, kad karštas vanduo plūstelėjo į vamzdyną, luktelėti ir stebėti, ar temperatūra katile nekyla. Jei kyla srautą dar padidinti. Teisingai sureguliuotas katilas laiko beveik pastovią temperatūrą.


Darbai prieš katilo užkūrimą

1. Įsitikinkite, kad katilas prijungtas prie statinio šildymo sistemos vamzdyno, kranai prie katilo atsukti ir šildomas vanduo galės netrukdomai tekėti šildymo sistemos ratu. 2. Įsitikinkite, kad šildymo sistema ir katilas užpildyti vandeniu. 3. Žvakės ar degtukų pagalba įsitikinkite, kad katilo dūmtakis užsandarintas ties jungtimi su kaminu, t.y. dūmtraukis sandarus ir neturi pašalinio oro pasiurbimo. Pašalinkite bet kokį pašalinį oro pasiurbimą. 4. Visos katilo durelės turi būti gerai uždarytos. 5. Elektros laidas išvestas iš katilo turi turėti stacionarų kištukinį lizdą ir laido šakutė privalo būti įkišta į kištukinį lizdą. 6. Jeigu šildymo sistema turi slėginį išsiplėtimo indą (raudonas bakelis) oro slėgio matuokliu (manometru) patikrinkite jame esantį slėgį: esant šaltai sistemai, išsiplėtimo inde turi būti 0,7-0.9 Bar slėgis. 7. Nuplėškite lipnias juostas nuo oro padavimo sklendžių (9,16).

Pirmo užkūrimo seka kūrenant katilą mediena:

1. Vandens srauto kiekio reguliatorių(11) esantį virš katilo pilnai užsukite laikrodžio rodyklių judėjimo kryptimi. Įpjova, esanti ant srauto reguliatoriaus ratuko, atsidurs apačioje. 2. Atsukite vandens srauto reguliatoriaus ratuką taip, kad įpjova ant ratuko atsidurtų viršuje. Dėmesio: pratekančio pro katilą vandens srauto greitis reguliuojamas vieno ratuko apsisukimo ribose! 3. Prikraukite į katilo pakurą kuro, viršuje pridedant smulkesnių medžio atraižų ar praskalų lengvesniam katilo įkūrimui. 4. Katilą kurti nuo viršaus. 5. Uždekite kurą ir palaikykite praviras dureles tol, kol įsitikinsite, kad kuras gerai įsidegė. 6. Gerai uždarykite dureles. Katilui kūrenantis durelių nedarinėti – PAVOJINGA. 7. Oro traukos reguliatorių(8) nustatykite ties norima temperatūra. Jeigu reikia, perkabinkite grandinėlę(11) taip, kad skendė(14) būtų praverta apie 5mm nustačius norimą katilo temperatūrą. Dėmesio – katilo temperatūra negali būti žemesnė 60 laipsnių. 8. Atkabinkite dešinėje katilo už kablio užkabintą žiedą(10). 9. Nepamirškite įjungti šildymo sistemos cirkuliacinį siurblį! Paleiskite jį mažiausiu greičiu. 10. Stebėkite katilo priekyje virš viršutinių durelių esantį termometrą. Pastaba: tinkamai sureguliuotas katilas norimą temperatūrą pasieks per 15-20 minučių nuo uždegimo pradžios, o radiatoriai sušils maždaug po pusvalandžio. Jei tolimiausiuose nuo katilo radijatoriuose nepakanka šilumos, - padidinkite siurblio greitį.